Twój wybór szkoły to ważna decyzja życiowa!

Jeśli jeszcze nie jesteś przekonany do wyboru szkoły, zobacz filmik promujący naszą szkołę. Gimnazjalisto, wybierz szkołę, która da Ci możliwość zdania matury i dostania sie na studia! Wybierz liceum! Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem dobrego wykształcenia, w szkole o wysokim poziomie nauczania, otwartej dla ucznia, dbającej o jego rozwój - wybierz naszą szkołę.

Bo w uzyskaniu dobrego zawodu pomóc może po prostu dobra szkoła: dobra - znaczy w pełni rozwijająca, dobra - godząca wartości humanistyczne i utylitarne, dobra - otwarta na zmieniająca się rzeczywistość i stwarzająca różne możliwości kształtowania przyszłości.

I taką właśnie szkołą jesteśmy - szkołą wielu szans!
Skutecznie przygotowując do matury, dajemy naszym uczniom szansę na studnia, wszechstronnie rozwijając, stwarzamy szansę na sukces, wypracowując kompetencje społeczne, umożliwiamy  powodzenie na rynku pracy.

https://www.youtube.com/watch?v=Oz-MorRdKwc