Zajęcia od 25 marca

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie.

Od 25.03.2020r. praca naszej szkoły będzie wyglądała nieco inaczej niż w ostatnich dniach. Został zmieniony plan zajęć, który jest udostępniony na stronie internetowej PLO nr VI.

Będziemy pracować wykorzystując następujące formy kontaktu:
- e-dziennik,
- lekcje on-line za pomocą różnych komunikatorów (możliwe w godzinach ujętych w planie lekcji),
- nagrywanie filmów i udostępnianie ich uczniom,
- praca na platformach edukacyjnych np. google classroom, oxford, pi-stacje i inne,
- zamieszczanie zadań, projektów itd na grupach tworzonych w mediach społecznościowych (messenger, fb, whatsapp itd),
- praca z wykorzystanie materiałów udostępnianych on-line: e-podręczniki, OKE itd.
- korespondencja mailowa
i inne.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy swoją postawą wspierają działania szkoły, dziękuję tym uczniom, którzy pracują sumiennie. Są niestety i tacy, którzy ten czas potraktowali, jak czas ferii. Od 25.03.2020r. w dzienniku elektronicznym pojawią się oceny bieżące za Waszą pracę.Mam nadzieję, że nasze wspólne zaangażowanie pozwoli na realizację podstawy programowej. Sytuacja jest absolutnie wyjątkowa i dlatego proszę wszystkich (Uczniów, Rodziców, Nauczycieli) o duże zrozumienie. Uczniów proszę o systematyczność i rzetelne wykonywanie powierzonych Wam zadań, Rodziców o wspieranie swoich dzieci i zrozumienie trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się szkoła, Nauczycieli o empatię i wyrozumiałość.

Szczegóły dotyczące oceniania znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły.

W razie wątpliwości, zaistniałych problemów związanych ze zdalnym nauczaniem, sugestii proszę o kontakt z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem i dyrekcją szkoły.

Życzę dużo zdrowia, wytrwałości i pozdrawiam - Z poważaniem - Dariusz Domański, dyrektor PLO nr VI w Opolu.