Matury 2020

Szanowni Państwo

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej szkoła będzie zamknięta do 24.05.2020r, a edukacja nadal będzie prowadzona w formie zdalnej zgodnie z dotychczasowym planem.

Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych można znaleźć na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz tutaj (PDF).

Dni 4 maja, 5 maja i 6 maja NIE BĘDĄ dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt – jak dotychczas – za pośrednictwem e-dziennika lub poprzez stronę internetową naszej szkoły.

 

Z poważaniem

Dariusz Domański – dyrektor PLO nr VI w Opolu.