Szkoła w czasach pandemii.

Sytuacja pandemii, która w marcu 2020 roku dotknęła Polskę wywarła przemożny wpływ na wszystkie sfery życia. Zawieszenie zajęć w szkołach, konieczność pozostawania w domach i wynikająca z nich konieczność zdalnej nauki określiły sytuację społeczną uczniów oraz wpłynęły na ich odczucia związane z codziennością. Wyniki badań wskazują, że w swojej ocenie, większość uczniów naszej szkoły 65,2% radzi sobie w tej trudnej sytuacji dobrze lub bardzo dobrze , zdecydowania mniejszość 22,8% źle lub bardzo źle, a 12,0% ma kłopoty z wyrażeniem takiej oceny. Zobacz więcej...