Ewaluacja

Ewaluacja zewnętrzna, prowadzona przez wizytatorów

W ostatnich miesiącach roku szkolnego 2009/10 w naszym liceum odbywała się ewaluacja zewnętrzna, prowadzona przez wizytatorów wskazanych przez kuratora. Dotyczyła warunków, procesów, efektów i skuteczności działań szkoły.

W oparciu o zebrane informacje opracowany został raport, oceniający stopień spełnienia przez PLO VI wymagań stawianych przez państwo szkołom. Raport jest dostępny tutaj.