Ewaluacja

Ewaluacja zewnętrzna, prowadzona przez wizytatorów

W ostatnich miesiącach roku szkolnego 2009/10 oraz w lutym 2019 w naszym liceum odbywały się ewaluacje zewnętrzne, prowadzone przez wizytatorów wskazanych przez kuratora. Dotyczyły warunków, procesów, efektów i skuteczności działań szkoły.

W oparciu o zebrane informacje opracowane zostały raporty, oceniające stopień spełnienia przez PLO VI wymagań stawianych przez państwo szkołom. 
Raport jest dostępny
rok 2010.
rok 2019