Współpraca z Uniwersytetem

Nasze liceum stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju. Wystarczy tylko chcieć.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI zawarło umowę współpracy z wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego. Przedmiotem umowy było nawiązanie współpracy między placówkami w zakresie wspólnej realizacji treści programowych z podstaw informatyki, systemów informatycznych i programowania. Odbywały się zajęcia prowadzone przez prof. zw. dr hab. inż. Viktora Vlasenko oraz dr Sławomira Stemplewskiego dla uczniów PLO VI w oparciu o programy autorskie przygotowane przez pracowników Katedry Technologii i z wykorzystaniem zaplecza technicznego Uniwersytetu.

Współpraca obejmuje następujące formy:
- wymianę naukową w zakresie realizacji cyklu wykładów z w/w przedmiotów
- seminaria i ćwiczenia obejmujące treści programowe oraz zagadnienia preorientacji zawodowej uczniów
- sesje popularno-naukowe

W związku z planem utworzenia w roku szkolnym 2017/18 nowej klasy informatycznej w naszej szkole, zamierzamy rozpocząć nowy cykl tych zajeć.

Ponad to, rozpoczęliśmy działania związane z patronatem firmy Asseco Poland.Jest to największa polska firma informatyczna. Ponad 25 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie, dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów.

W dziedzinie informatyki planowane są również zajęcia pozalekcyjne w zakresie e-sportu. W tym celu rozpoczynamy procedurę zakupu nowego sprzętu komputerowego, który sprosta tak wysokim wymaganiom.