1% dla szkoły

Apel do środowiska szkolnego w sprawie aktywnego włączenia się do programu:
Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI im Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu

Szanowni Państwo,
dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez Radę Rodziców - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego.
Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2016 (PIT 28 poz. 136, PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 139, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53) – „RR PLO nr VI w Opolu”

W imieniu Rady Rodziców Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI im Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu - Przewodniczący Rady Rodziców – Ireneusz Falkowski


Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzcow.pl