800-lecie Opola...

3 marca odbyło się spotkanie klasy IIc z pracownikiem Domu Wpółpracy Polsko-Niemieckiej Julianną Klick.

Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w projekcie pt. „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”.

Projekt polega na rekrutacji młodych ludzi, którzy przejdą szkolenie historyczno – dziennikarskie a następnie wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio - przeprowadzą wywiady z członkami starszego pokolenia. Wywiady te zostaną odpowiednio opracowane przez samych uczestników i umieszczone na istniejącej już stronie internetowej www.e-historie.pl.

Celem projektu jest wzbogacenie edukacji kulturalnej i historycznej uczniów opolskich szkół poprzez przeprowadzenie wywiadów młodzieży ze „świadkami historii” – mieszkańcami Opola nt. historii miasta, jego dziedzictwa i dokonań jego mieszkańców, a także aktywne zaangażowanie się młodzieży w promowaniu walorów miasta Opola.