Edukacja prawna w 6 LO

15 marca uczniowie klas trzecich i drugich uczestniczyli w dniu Edukacji Prawnej

organizowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Podczas wizyt w Sądzie Rejonowym oraz Okręgowym Sędziowie przybliżali funkcjonowanie instytucji prawnych oraz podstawowe zasady prawa cywilnego oraz karnego. Młodzież miała szansę zadawać pytania praktykom, pytaniom nie było więc końca. Zajrzeliśmy również do bezpiecznego pokoju przesłuchań oraz miejsca przeznaczonego dla aresztantów przywożonych na rozprawy sądowe. Zakładając togi sędziowskie można było przymierzyć się do zawodu. Przemyśleć jeszcze, tuż przed maturą swoje życiowe wybory. Efektem spotkania było zaproszenie młodzieży na rozprawy sądowe w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Opolu 22 marca. Udział w rozprawie pozwolił na skonfrontowanie wiedzy szkolnej oraz telewizyjnej z rzeczywistością. Młodzi ludzie mieli szansę zaobserwować jak wygląda przesłuchanie świadków, jaka jest rola biegłego sądowego oraz jak wielką bystrością i wiedzą musi wykazać się sędzia. Sprawa była emocjonująca nie tylko dla stron, ale również dla widzów, podczas przerwy przed ogłoszeniem wyroku uczniowie z ożywieniem dyskutowali o możliwej decyzji sędziego. Na koniec spotkania padło wiele pytań, między innymi na temat pewności podejmowania decyzji przez Sędziów oraz ogromnej odpowiedzialności jaka na nich spoczywa. Lekcja na żywo z pewnością wyposażyła uczniów w wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w swoim dorosłym życiu.