Zaginione Opole

W dniu 10 maja 2017 roku w PLO nr VI w Opolu odbyła się konferencja popularnonaukowa, poświęcona 800-tnej rocznicy powstania miasta Opola.

Z obowiązku kronikarskiego należy podkreślić, że była to jubileuszowa 10 konferencja popularnonaukowa zorganizowana w PLO nr VI w Opolu. Konferencję zorganizował nauczyciel historii w tutejszej szkole pan Tomasz Kowalski przy współudziale historyczki pani Barbary Materki oraz księdza Łukasza Knosali. W czasie konferencji prelegentami byli pani dr Magdalena Przysiężna – Pizarska reprezentująca Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, pani dr Monika Ożóg reprezentująca Instytut Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uczniowie PLO nr VI Martyna Ciesiołkiewicz i Sebastian Jankowski z kl. II b. Gośćmi, którzy przyjęli nasze zaproszenie byli m.in. dr Irena Koszyk Naczelnik Wydziału Oświaty w Opolu oraz przedstawiciele Kuratorium w Opolu
Pan Tomasz Kowalski w swoim wystąpieniu przedstawił dzieje miasta Opola. Zwrócił uwagę na częstą zmienność przynależności politycznej Opola wraz ze Śląskiem. Następnie przybliżył dziedzictwo Piastów opolskich, postać Kazimierza I Opolskiego – założyciela miasta, przedstawił zmienne losy miasta pod panowaniem kolejno austriackich Habsburgów, Prus, zjednoczonych Niemiec. W prezentacji multimedialnej zostały ukazane zniszczenia wojenne Opola oraz okoliczności ponownego scalenia z Polską po II wojnie światowej. Prelegent przedstawiał przemiany gospodarcze miasta w okresie PRL oraz przypomniał uczniom historię braci Kowalczyków. W ostatniej części wykładu ukazano Opole po 1989 r. przypominając trudne sprawy dla mieszkańców, którymi były bezrobocie oraz skutki nieprzygotowania miasta na największą klęskę żywiołową, jaką był powódź w 1997 r. Na koniec ukazano zmiany mające miejsce w ostatnich latach, które wydatnie przyczyniły się do rozwoju i upiększenia miasta; powstanie nowych zakładów pracy, osiedli mieszkaniowych, węzłów komunikacyjnych, rewitalizacji opolskich zabytków, nie pomijając problemu zmiany granic budzącego zbyt wiele emocji. Wykład został zakończony pozytywnym akcentem jednoczącym wszystkich Opolan jakim niewątpliwie będzie otwarcie Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.
W kolejnym wykładzie pani dr Magdalena Przysiężna – Pizarska z Uniwersytetu Opolskiego przedstawiła prace archeologiczne i ich efekty na przestrzeni od lat 30-tych do współczesnych, przybliżając jednocześnie uczniom archeologię jako naukę. Uczniowie poznali wydobyte z ziemi na Ostrówku narzędzia, ozdoby, a nawet zabawki jakie służyły mieszkańcom grodu.
Z kolei pani dr Monika Ożóg z Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała najciekawsze zabytki architektoniczne Opola przybliżając ich historię, okoliczności powstania, ich powiązania z podobnymi kręgami kulturowymi.
Po wystąpieniach badaczy historii głos zabrali uczniowie PLO nr VI. Martyna Ciesiołkiewicz i Sebastian Jankowski z kl. II b w swoim wystąpieniu pt. „Zaginione Opole” przedstawili te fragmenty naszego miasta, które całkowicie zmieniły swoje oblicze. Na pierwszym miejscu wśród zaginionych był Zamek Piastowski na Pasiece, następnie Zamek Górny, budynek Opolskiej Rejencji, synagoga. Brak wymienionych budowli jest faktem szeroko znanym. Uczniowie jednak pokusili się o ukazanie innych budowli, których brak jest niepowetowaną stratą dla miasta. Był to gmach sądu na ul. Krakowskiej (na miejscu słynnych Delikatesów), opolski barbakan (na środku Pl. Wolności), kościół Św. Barbary (przeniesiony i stojący do dziś w Kolanowicach), pięć bram miejskich, dwa browary, Hotel Monopol, Złota Jedynka przy kościele OO. Franciszkanów i wiele innych. Wystąpienie uczniów budziło duże zainteresowanie, gdyż stare fotografie z uchwyconymi budowlami, przeplatały się ze współczesnymi zdjęciami, tak bardzo różniącymi się od tych pierwotnych.
Tomasz KowalskiJPGPomiędzy prelekcjami uczestnicy mogli obejrzeć występy naszych uczniów: tańca nowoczesnego w wykonaniu Aleksandry Lach i Moniki Grzesik oraz instruktorki zumby Sandry Firsowicz.
Na zakończenie został rozstrzygnięty konkurs gry miejskiej uczniów opolskich szkół gimnazjalnych i średnich –przeprowadzonej w ramach 800-lecia Opola pt. „ Jak szybko biega opolski książę”. Jej organizatorami byli pani Barbara Materka i ks. Łukasz Knosala. Barbara Materka mówi: gra, do której zaprosiliśmy uczniów była grą historyczno-sportową. Zadania opierały się na wyszukaniu miejsc, ukrytych informacji, a także na wzięciu udziału w konkurencjach sprawnościowych. Uczniowie dzięki udziałowi w niej mogli poznać bliżej historię naszego miasta. Poprowadziliśmy ich przez najważniejsze historyczne miejsca, od średniowiecza do czasów współczesnych. Uczniowie określali lokalizację pierwszego grodu i dzisiejsze znaczenie tego miejsca. Wierszowane polecenia, stworzone przez uczniów Szóstki, skierowały uczestników gry między innymi do nekropolii Piastów Śląskich, miejsca które odwiedził św. Wojciech w swojej wędrówce do Prus. Wytyczone zadania pozwoliły na odkrycie wielokulturowości miasta, czy odpowiedzi na pytanie dlaczego Opole zyskało status stolicy polskiej piosenki. Prawidłowe odczytanie inskrypcji umieszczonych na tablicach pamiątkowych, pomnikach pozwoliło na przechodzenie do kolejnego etapu gry. Ks. Łukasz Knosala dodaje, że ważnym aspektem tego wydarzenia było poznanie również sylwetek osób, które przyczyniły się do rozwoju i sławy miasta. Młodzi uczestnicy zabawy często nie znają stolicy swojego województwa. Zabawa połączona z rywalizacją powoduje, że uczniowie zdobywając kolejne punkty niejako przy okazji uzyskują sporą wiedzę nie tylko na temat historii, ale i topografii miasta. Uświadamiają sobie także jak zmienia się ono w wielu przestrzeniach. Gra miejska była nie tylko sposobem na promocję PLO nr VI, które wpisało się już w historię Opola, ale również na promowanie miasta jako ośrodka akademickiego czy kulturowego.