Staże zawodowe

W czwartek, 25 maja o godz. 11.30  zapraszamy do auli na spotkanie informacyjne w sprawie kursu oraz stażu zawodowego.

Kapitał LOGO ue

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W projekcie oferujemy staże zawodowe w czasie wakacji dla 8 uczniów naszej szkoły i kursy zawodowe dla 5 uczniów naszej szkoły.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w stażach i kursach zawodowych w projekcie. Wypełnione dokumenty tj. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie i Ankietę preferencji należy oddać do dnia 29 maja 2017 r. w sekretariacie szkoły. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez uczestnika projektu i jego rodzica/opiekuna prawnego, niezależnie od tego, czy uczestnik jest pełnoletni, czy nie.


Informacje znajdują się również na tablicy ogłoszeń – gablota nr 14, a regulamin i dokumenty do wypełnienia można będzie już wkrótce pobrać z naszej strony internetowej: www.plo6-opole.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem staży i kursów zawodowych jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu.

partnerzy