Współpraca z Politechniką

Partnerstwo naszej szkoły z Politechniką Opolską rozwija się na nowe kierunki nauczania. Od 31 maja podpisano umowę o współpracy w dziedzinie informatyki.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI i Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej postanowili prowadzić wspólne działania na rzecz edukacji. Zgodnie z tą umową uczniowie Liceum będą mieli możliwość udziału w wybranych projektach uczelnianych, konferencjach, seminariach, szkoleniach, zajęciach i wykładach na terenie uczelni, udziału uzdolnionych uczniów Liceum w pracach studenckich kół naukowych. Nasi uczniowie będą mieli ułatwiony dostęp do księgozbioru Uczelni. Możliwe będzie również występowanie o finansowanie wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych i inwestycyjnych, realizacja wspólnych przedsięwzięć służących popularyzacji nauk ścisłych i innych inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez Uczelnię i Liceum np. konkursów, Dni Otwartych, festynów naukowych. 

Współpraca ta ma szczególne znaczenie dla naszej szkoły, ponieważ od września otwieramy nową klasę pierwszą o profilu językowo-informatycznym z e-sportem. Od 31 maja zainstalowaliśmy nowe komputery w pracowni informatycznej. Czekamy już tylko na uczniów, którzy podejmą to wyzwanie i złożą podania o przyjęcie do tej klasy!!!

Zobacz co o tym wydarzeniu pisze 24opole