Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września, godz. 8.30

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 odbędzie się  4 września 2017 o godz. 8,30 w auli szkoły.
Po uroczystości klasy pierwsze, drugie i trzecie rozejdą się do sal (wykaz sal znajdować się będzie w gablocie przy pokoju nauczycielskim oraz na drzwiach wejściowych do szkoły).