Krasiejów 2017

W dniu 26 września odbyłą się wycieczka do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie realizowana w ramach projektu „Odkrywcy sekretów nauki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W wycieczce wzięło udział 28 uczniów klas drugich i 4 klas pierwszych.

Uczniowie zwiedzali teren Parku oraz „Okna prehistorii” słuchając odpowiedzi na pytanie „Jakie jest, było i będzie życie na Ziemi i od kogo (czego) zależy?” Poznawali ewolucję człowieka, genezę pisma i najstarszych form zapisu, kontrowersje w ewolucji ptaków. Przypomniano pojęcia „paleontologii”, „geologii”, „archeologii” i „genetyki” oraz geologicznej skali czasu. Po spacerze śladami polskich dinozaurów i obiedzie obejrzeli film w kinie 5D, który wzbudził wielkie emocje oraz film 3D dotyczący powstania Ziemi i Księżyca.
Przewodnik podsumował zajęcia i zachęcał uczniów do ponownego odwiedzenia Parku, oraz samodzielnego zgłębiania wiedzy dotyczącej ewolucji człowieka. Pochwalił również uczniów za szeroką wiedzę na poruszane tematy oraz bardzo dobre zachowanie i zorganizowanie.

k1 k2

k3 k6

k4