Uwaga rodzice!!!

Zmiana terminu zebrań z rodzicami z 23.10 na 30.10.2017r.
16:45 – 17:30 w auli szkoły odbędzie się spotkanie w ramach projektu „Uniwersalny Program Profilaktyki Pozytywnej”. Będzie to część projektu skierowana dla rodziców „Rodzic przewodnikiem życiowym”. Na spotkanie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas licealnych i gimnazjalnych.
17:30 – 19:00 konsultacje dla rodziców