ERASMUS+

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Wizyta gości z Danii, Niemiec i Hiszpanii (nauczycieli i uczniów) zaangażowanych w projekt unijny Erasmus+ o tematyce ekologicznej pt. „A four-partner strategy towards a more sustainable and greener Europe”, akronim „ECOSTRAT” w celu realizacji zadań projektowych uwzględniających:

- wymianę dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych w czterech krajach partnerskich oraz sposobów radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży, analizę SWOT w celu porównania sytuacji ekologicznej w krajach partnerskich,
- wymianę kulturową młodzieży (wyjazdy młodzieży do krajów partnerskich),
- podniesienie kompetencji językowych,
- promocję kraju, regionu, miasta.

Pierwsi goście dotarli do nas już 27 listopada. Przez kolejnych pięć dni będą wspólnie z naszymi uczniami i nauczycielami podejmować najrozmaitsze działania, o których napiszemy dokładnie, dzień po dniu, w kolejnych artykułach. Jutro (28.11.2017) o godzinie 8.00 zapraszamy na uroczyste powitanie gości w auli PLO VI.


Cele projektu:

I Cele ogólne projektu:
1. Zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży, poczucia odpowiedzialności za otaczający ich świat,
2. Wzmocnienie potrzeby dbania o środowisko i zapobiegania negatywnym efektom działań człowieka,
3. Promowanie odpowiedzialnych działań na korzyść zrównoważonego rozwoju,
4. Nauka poszanowania i respektowania praw natury, wykorzystanie nowych możliwości w działaniach na rzecz ekologii,
5. Wymiana dobrych rozwiązań radzenia sobie z wyzwaniami zmieniającego się świata i zagrożeniami dla środowiska,
6. Porównanie sytuacji ekologicznej w krajach partnerskich,
7. Poszerzenie wiedzy o kulturze i tradycjach krajów partnerskich,
8. Promowanie własnego kraju, regionu, miasta wśród młodzieży z europejskich szkół,
9. Podniesienie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się w języku angielskim, umiejętności interpersonalnych oraz autoprezentacji,
10. Promowanie tolerancji i otwartości na różnice kulturowe i docenienie własnego dorobku kulturowego.


II Cele szczegółowe wizyty w Opolu:
1. Wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwiązań ekologicznych czterech partnerskich krajów europejskich,
2. Wymiana kulturowa: wizyta młodzieży z Danii, Hiszpanii i Niemiec w polskiej szkole, zakwaterowanie u rodzin uczniów PLO Nr VI w Opolu, promocja zabytków Opola i okolic,
3. Wizyty w opolskich placówkach oświatowo-kulturalnych, naukowych, ekologicznych, gospodarki komunalnej, agroturystycznych itp.,
4. Warsztaty, wykłady, pogadanki, spotkania, prezentacje realizujące założenia projektu,
5. Zajęcia rekreacyjne i integrujące dla młodzieży, wycieczki krajoznawcze do parków przyrody chronionej.