ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ...

Rozpoczynamy nowe rodzje zajęć pozalecyjnych. Nie czekaj, zgłoś się już dzisiaj a nie pożałujesz. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz naukowców z HOMOCREATOR, a sami uczestnicy (czyli Wy, uczniowie PLO VI) mogą mieć wpływ na zagadnienia i treści, jakie zostaną podjęte. Zajęcia realizowane będą w szkole, ale również poza nią, na różnego rodzaju wyjściach edukacyjnych.

Oto jakie zajęcia Wam propnujemy:

1. Inicjatywność i przedsiębiorczość

Celem tych zajęć jest rozwój u uczniów umiejętności interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy. Podstawą koncepcji programowej tych zajęć jest zdefiniowanie przedsiębiorczości, jako postawy przejawiającej się aktywnym podejmowaniem różnorodnych działań, twórczym podejściem do otaczającej rzeczywistości oraz zdolnością do samodzielnego dbania o zaspakajanie własnych i cudzych potrzeb. Jest to szerokie rozumienie tego pojęcia, wykraczające poza wiedzę i umiejętności stricte ekonomiczne, powszechnie kojarzone z przedsiębiorczością. Wszystkie realizowane w ramach naszego programu projekty, obok poszerzania wiedzy i zdobywania konkretnych umiejętności, będą kształtowały właśnie tę przedsiębiorczą postawę, którą zdobywa się dzięki odpowiednim doświadczeniom oraz budowaniu proaktywności. Dzięki takiej postawie to my decydujemy o kształcie naszego życia poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów. Bierzemy odpowiedzialność za to, jak nasze życie będzie wyglądało, mając świadomość niezbywalnego prawa wyboru w każdej sytuacji.

2. Kompetencje społeczne

Celem tych zajęć jest wzrost kompetencji osobowych, interpersonalnych i międzykulturowych, przygotowujących uczniów do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Formą zajęć będą zarówno warsztaty umiejętności, gry dydaktyczne jak i projekty. Na warsztatach zajmować będziemy się kompetencjami społecznymi rozumianymi jako umiejętności autoprezentacyjne, radzenia sobie ze stresem czy bycia asertywnym społeczne, rozumianymi również jako umiejętności życia wśród ludzi, w tym współpracy z innymi.
Na warsztatach uczestnicy będą pogłębiać wiedzę o sobie samym, swoich zasobach i sposobach wykorzystywania swojego potencjału, będą uczyć się zarządzania sobą w czasie. Głównym celem warsztatów jest rozwój osobisty uczestników.

3. Umiejętność uczenia się

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy o sobie, aby uczeń lepiej wykorzystywał swój potencjał, uczył się efektywniej, z przyjemnością, poznał swój indywidualny styl uczenia się; wypróbował różne techniki i metody uczenia się oraz wybrał te, które mu odpowiadają – stworzył swój własny „sposób na naukę”, odkrył, jak może zadbać o odpowiedni stan do nauki: fizyczny, umysłowy i emocjonalny.

Chcesz wziąć udział w tych zajęciach, zgłoś się do p. Małgorzaty Grzeszek.