Konferencja historyczna

Konferencja historyczna w PLO nr VI w Opolu jest wieloletnią tradycją szkoły.

bm2

Wieloletnią tradycją PLO nr VI jest organizowanie konferencji historycznych poświęconych zagadnieniom z zakresu tej dziedziny nauki. Każdego roku w miesiącu kwietniu nauczyciele historii organizują spotkanie, którego celem jest popularyzacja ważnych wydarzeń dziejowych. Ponieważ w bieżącym roku przypada 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego nauczyciele historii PLO nr VI postanowili temu wydarzeniu poświęcić tegoroczną konferencję – 16.04.2018 roku przeprowadzono naukowe spotkanie pod hasłem „ Polsko nie jesteś ty już niewolnicą”. 

Konferencję otworzył Pan Dariusz Domański dyrektor PLO nr VI w Opolu. W swoim powitalnym wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na kwestię wolności, która nie jest nam dana na zawsze; podkreślił również wielki szacunek do naszych przodków, którzy niejednokrotnie poświęcając własne życie walczyli w imię wolności ojczyzny i rodaków – także przyszłych pokoleń i nas - Polaków żyjących w XXI wieku w czasach pokoju.
W konferencji wzięła udział licznie przybyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych oraz studenci historii Uniwersytetu Opolskiego. Goście mieli okazję wysłuchać ciekawych prelekcji Pana Piotra Szaforsa – nauczyciela historii w PLO nr VI oraz dra hab. Marka Białokura z Uniwersytetu Opolskiego. Oba wystąpienia były poświęcone tematyce polskiej drogi do niepodległości. Pan dr hab. Marek Białokur zwrócił szczególną uwagę na rolę, jaką odegrali w tej walce dwaj wybitni mężowie stanu: Józef Piłsudski i Roman Dmowski - porównanie obu sylwetek zainteresowało uczestników konferencji.
bm3Wystąpieniom towarzyszyła szczególna oprawa muzyczna przygotowana przez uczniów PLO nr VI. Mieliśmy okazję wysłuchać piosenki żołnierskie wygrywane na trąbce oraz utwory wokalne o tematyce patriotycznej. Uczennice klasy 1B, Karolina Rogoziewicz i Hanna Badora, pod kierunkiem historyczki Pani Barbary Materki przygotowały ciekawe wystąpienia poświęcone uzyskaniu praw wyborczych przez Polki. Tematyka uczniowskich wystąpień stała się jednocześnie inspiracją do nadania konferencji jej tytułu, ponieważ rodząca się Niepodległa Polska wyrównała w prawach wyborczych wszystkich obywateli niezależnie od pochodzenia społecznego i płci. Uczennice Szóstki w swoich wystąpieniach zwróciły uwagę, że pod względem równouprawnienia byliśmy w awangardzie państw świata. Musiały one jednak długo udowadniać, że na to zasługują. Karolina Rogoziewicz w swoim wystąpieniu mówiła m.in. o tym, że główną przeszkodą na drodze do pełnego równouprawnienia był utrwalony w społeczeństwie tradycyjny pogląd o dominującej pozycji mężczyzny i związana z nim nieufność wobec nowej roli kobiety wykraczającej poza prowadzenie domu i wychowanie dzieci. Sam Józef Piłsudski uważał, iż kobiety są zbyt emocjonalne, przez to więc nie nadają się do polityki.

 
Konferencja zakończyła się quizem przeprowadzonym przez Panią Barbarę Materkę oraz Szóstkowiczów. Podczas zabawy naukowej uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu historii II Rzeczpospolitej.
PLO nr VI wpisało się konferencją w tegoroczne państwowe i miejskie obchody jubileuszu. W przyszłym roku szkolnym tematyka spotkania historyków okaże się szczególna, a to dlatego, że PLO nr VI w Opolu obchodzić będzie 25- lecie swojego istnienia na mapie edukacyjnej miasta.