Młodzieżowa Rada Miasta Opola

Na podstawie zapisów załącznika do uchwały nr LXVII/1295/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu zawartych w etapie III przewodniczący Zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu ogłasza nabór kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opola na lata 2018-2020.

Zobacz całe ogłoszenie o naborze.

Szczegółowa procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu opisana jest
w załączniku do uchwały nr LXVII/1295/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu:
https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/7709/18386/htmlpreview


Formularz rekrutacyjny dostępny jest na Platformie e-Usług Publicznych:
http://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=18236&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=9508