Raport z ewaluacji

W dniach 19-22 lutego w naszej szkole Kuratorium Oświaty przeprowadziło ewaluację problemową. W efekcie szkoła wypadła bardzo korzystnie. 
Wnioski ekspertów:

  1. Działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane przez szkołę są zgodne z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców ze względu na ich skuteczność i efektywność.
  2. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a obowiązujące w szkole zasady postępowania i współżycia są przez nich akceptowane. Ustalone i obowiązujące procedury dotyczące bezpieczeństwa służą rozwiązywaniu pojawiających się problemów i podejmowaniu skutecznych działań w sytuacjach trudnych.
  3. Relacje pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności szkolnej oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu są dostrzegane i doceniane przez rodziców, nauczycieli i partnerów.
  4. Dokonywanie analizy i oceny efektywności realizowanych działań profilaktyczno-wychowawczych odbywają się w nieznacznym stopniu przy udziale uczniów i rodziców, ponieważ, jak twierdzą zainteresowani, odpowiadają im zasady i wartości wynikające z programu szkoły.

Więcej informacji o badaniu zamieszczamy w RAPORCIE sporządzony przez wizytatorów.