Zebrania rodziców

Zapraszamy rodziców na spotkania w dniu 09.09.2019

16:30 – spotkanie wszystkich rodziców w auli szkoły
17:00 – zebrania w salach z wychowawcą klasy wg wykazu
17:30 – zebranie Rady Rodziców
18.00 - spotkanie w sprawie organizacji studniówki – sala 131