Zajęcia z fizyki

Dla uczniów zainteresowanych fizyką, chcących zdawać maturę z fizyki lub studiować na kierunkach ścisłych lub technicznych, zorganizowano zajęcia dodatkowe. Odbywają się we wtorki o godz 15.30 w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli,  przy ul. Powstańców Śląskich 19 w Opolu. Prowadzi je dr Józef Duda - konsultant MODN, pracownik naukowy Politechniki Opolskiej.