O transplantacji na biologii

W dniu 28 października spotkanie dla klas II i III naszego liceum poprowadził Regionalny Koorynator ds. Transplantacji, pan Andrzej Janoch przybliżając trudną, ale ważną tematykę przeszczepów. Uczniowie poznali w zarysie historię transplantologii w Polsce i na świecie, dowiedzieli się jak nie narażać się na konieczność przebycia przeszczepu oraz kiedy i jak można zostać dawcą organów zarówno za życia, jak i po śmierci. Spotkanie ciepło i z zainteresowaniem zostało przyjęte przez naszych słuchaczy, o czym niech świadczą rozmowy prowadzone z panem Andrzejem na całej długiej przerwie, już po prelekcji. Osoby, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, więcej wiadomości znajdą na stronie: www.zgodanazycie.pl, gdzie zamieszczono kluczowe informacje.