SZKOŁA UCZESTNICZNY W PROJEKCIE

" Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"

nr RPOP.09.01.02-16-0005/15 realizowany w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DODATKOWE Z ZAKRESU:

 

KSZTAŁCENIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

 

NAUCZANIA ZA POMOCĄ METODY EKSPERYMENTU POPRZEZ:

- ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W SZKOLE

- ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W MIEJSCACH EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ:

CENTRUM NAUK PRZYRODNICZYCH

JURAPARK KRASIEJÓW

 

KORZYSTANIA Z NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

 

INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIEM

 

DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO

Więcej szczegółów pod adresami:

http://sn.rzpwe.opolskie.pl/

http://www.opole.pl/odkrywcy-sekretow-nauki-ao-wzrost-kompetencji-uczniow-i-nauczycieli-szkol-gimnazjalnych-i-ponadgimnazjalnych-na-obszarze-aglomeracji-opolskiej/