O projekcie

Zadania do wykonania

Wizyty partnerskie

Publikacje

 

ECOSTRAT

Projekt unijny Erasmus+, pomiędzy czterema szkołami partnerskimi z Danii, Niemiec, Hiszpanii i Polski,  o tematyce logoP.jpgekologicznej pt.

„A four-partner strategy towards a more sustainable and greener Europe”
akronim „ECOSTRAT”

dla uczniów PLO nr VI w Opolu na lata 2017-2019, w celu realizacji zadań projektowych uwzględniających:

-      wymianę dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych w czterech krajach partnerskich oraz sposobów radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży, analizę SWOT w celu porównania sytuacji ekologicznej w krajach partnerskich,

-      wymianę kulturową młodzieży (wyjazdy młodzieży do krajów partnerskich),

-      podniesienie kompetencji językowych,

-      promocję kraju, regionu, miasta.