Dokumenty wewnątrzszkolne

 

 

 • statut szkoły

  documentDokument regulujący funkcjonowanie szkoły

 •  ocenianie

  documentWewnątrzszkolny system oceniania

 • przedmiotowe systemy oceniania

  documentZasady oceniania z poszczególnych przedmiotów 

 • program wychowawczo-profilaktyczny

  documentCele działań i ewaluacja profilaktyki

 • podręczniki

  documentWykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

 • terminarz roku

  documentKalendarz roku szkolnego

 • kalendarz rad i zebrań

  documentTerminarz rad pedagogicznych oraz zebrań z rodzicami

 • wychowawcy

  documentWykaz wychowawców oraz sal na zebrania z rodzicami

 • kalendarz imprez

  documentKalendarz roku szkolnego 2018/2019

 • Duplikaty

  documentProcedury wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

 • Duplikaty - zal. 1

  documentWzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 • Duplikaty - zal. 2

  documentWzór podania o wydanie duplikatu świadectwa