Ubezpieczenia

Warunki i wymogi ubezpieczenia

 Strona informacyjna

- ulotka   document

- plakat  document

- zasady oceny, ustalania i orzekania  document

- ogólne warunki ubezpieczenia  document

- zgłoszenie szkody  document

- metody zgłasznia szkód document

- dane do likwidacji szkód document

„Ubezpieczenie NNW obejmuje opiekę 24 godziny na dobę, na całym świecie przez 365 dni. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu zwracany jest wyłącznie w przypadku, gdy odbył się  w placówce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.