Plan zastępstw

  

 

 

 

Poniedziałek- Próbna matura z biologii(11:40-14:40)

Data: 26.03.2018

Za prof.M.Lach

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

       

4

       

5

IIIA

V.Pakosz(wf-uczniowie nie

   

6

IIIA

Zdający biologii)

   

7

IIA

V.Pakosz(całość)

z

 

8

       

9

       

 

 

Data:26.03.2018

Za prof.Ł.Ryniak

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

       

4

       

5

IIIBC

V.Pakosz(wf –uczniowie nie

   

6

IIIBC

zdający biologii)

   

7

IIA

V.Pakosz(całość)

z

 

8

       

9

       

 

 

 

Data:26.03.2018

Za prof.Ł.Ryniak

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

IIA

M.Lach(całość)

   

8

       

9

       

 

Data:26.03.2018

Za prof.K.Ziemba

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

IIGS

Zajęcia grupy odwołane

   

2

IIGS

Zajęcia grupy odwołane

   

3

IIIGS

M.Lach(całość)

   

4

IIIGS

M.Lach(całość)

   

5

IIIA

V.Pakosz(wf –uczniowie nie

   

6

IIIA

zdający biologii)

   

7

IIA

M.Lach(całość)

   

8

       

9