Plan zastępstw

 

 

Środa

 

Data: 20.09.2017

Za prof. B.Materka

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

IIIB

G.Sumislawski

   

8

       

9

       

Data: 20.09.2017

Za prof. M.Hutna-Szukalska

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

IIIBC

A.Herman(łączenie)

   

3

IIIBC

A.Wierzbicka(łączenie)

   

4

IC

I.Domańska(łączenie)

   

5

IC

I.Domańska(łączenie)

   

6

IIB

Zajęcia odwołane

   

7

IIGS

A.Wierzbicka(łączenie)

   

8

       

9

       

 

 

Data:

Za prof.

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

Czwartek

 

Data: 21.09.2017

Za prof. M.Hutna-Szukalska

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

IIB

Zajęcia odwołane

   

2

IIB

Zajęcia odwołane

   

3

       

4

       

5

IIIGS

A.Wierzbicka(całość)

   

6

IIIBC

A.Herman,A.Wierzbicka(łącz.)

   

7

       

8

       

Data: 21.09.2017

Za prof. R.Łężny

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

IIGS

A.Okulus (geografia)

Za lekcję 2

 

2

IIIGS

A.Okulus (geografia)

Za lekcję 1 – klasa IIIGS przychodzi do szkoły na 8:55

 

3

IIGS

J.Dzumla

   

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

 

Data: 21.09.2017

Za prof. A.Okulus

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

IIGS

A.Jarczewska-Szlęk(łączenie z NI)

   

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

 

 

Piątek

Data: 22.09.2017

Za prof. M.Hutna-Szukalska

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

IIAC

Zajęcia odwołane

   

2

IIAC

Zajęcia odwołane

   

3

IC

I.Domańska(łączenie)

   

4

IC

I.Domańska(łączenie)

   

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

Data: 22.09.2017

Za prof. M.Lach

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

IC

Zajęcia odwołane

   

2

IC

Zajęcia odwołane

   

3

IIIA

T.Dajczak(całość)

   

4

IIIA

A.Jarczewska-Szlęk(z NI)

   

5

IIA

Ł.Ryniak(całość)

   

6

IIA

Ł.Ryniak(całość)

   

7

IIIA

Zajęcia odwołane

   

8

       

9

       

Data: 22.09.2017

Za prof. K.Ziemba

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

IIIA

T.Dajczak(całość)

   

4

IIIA

A.Jarczewska-Szlęk(z NI)

   

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

 

 

Data: 22.09.2017

Za prof. P.Franek

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

       

4

       

5

IIIGS

J.Jasiński

   

6

IIIGS

G.Sumisławski(łącz.z NI)

   

7

IIGS

J.Kot-Bryła(całość)

   

8

IIGS

J.Kot-Bryła(całość)

   

9