Plan zastępstw

Piątek

 

Data: 18.01.2019

Za prof.W.Helwing

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

NI

Zajęcia odwołane

   

2

NI

Zajęcia odwołane

   

3

IIIGS

E.Wiater(całość)

   

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

 

 

Data: 18.01.2019

Za prof.D.Domański

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

IIB

M.Pisarek

   

4

IIB

M.Pisarek

   

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

 

 

Data: 18.01.2019

Za prof.Ł.Ryniak

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

IC

Zajęcia odwołane

   

2

IIC

A.Jarczewska-Szlęk

Łącz.z NI

 

3

IC

Ks.P.Brągiel

z

 

4

IB

Ks.P.Brągiel

z

 

5

IIIA

Zajęcia odwołane

   

6

       

7

IA

Zajęcia odwołane

   

8

IA

Zajęcia odwołane

   

9

       

 

 

Data: 18.01.2019

Za prof.E.Białek

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

IIB

Zajęcia odwołane

   

2

IIB

Zajęcia odwołane

   

3

IIIAC

I.Domańska(łączenie)

   

4

IIIAC

M.Hutna-Szukalska(łączenie

   

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

 

Data: 18.01.2019

Za prof.M.Lach

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

IIIA

V.Pakosz(całość)

   

2

IIIA

V.Pakosz(całość)

   

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

 

Data: 18.01.2019

Za prof.P.Franek

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

IIIGS

Zajęcia chł.odwołane

   

2

IIIGS

Zajęcia chł.odwołane

   

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9