Plan zastępstw

 

 

 

 

 

Wtorek

Data:22.05.2018

Za prof. M.Grzeszek

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

IB

B.Materka

z

 

4

NI

Zajęcia odwołane

   

5

IB

B.Radomska

z

 

6

IB

J.Korf-Jurczyńska(całość)

   

7

       

8

       

9

       

 

 

Data:22.05.2018

Za prof. G.Mielech

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

IA

M.Jarczewska-Podejma

zamiast lekcji 8

 

3

NI

Zajęcia odwołane

   

4

IC

Ł.Ryniak

   

5

IB

B.Radomska

z

 

6

IIAC

IIC-zajęcia odwołane,IIA-D.Domański

   

7

       

8

       

9

       

 

Data:22.05.2018

Za prof. W.Helwing

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

NI

Zajęcia odwołane

   

2

IA

M.Jarczewska-Podejma

zamiast lekcji 8

 

3

NI

Zajęcia z klasą

   

4

NI

M.Górska

   

5

IIB

M.Jarczewska-Podejma

Łącz.z NI

 

    6

IIAC

IIC - zajęcia odwołane,IIA-D.Domański

   

 

Data22.05.2018

Za prof. R.Kwiecińska

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

NI

Zajęcia odwołane

   

4

NI

Zajęcia odwołane

   

5

NI

Zajęcia odwołane

   

6

       

7,8

       

 

 

Data22.05.2018

Za prof.M.Hutna-Szukalska

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

IIAC

B.Radomska,I.Domańska-

   

4

IIAC

(łączenie grup)

   

5

IIIGS

U.Wrona(całość)

   

6

IIIGS

U.Wrona(całość)

   

7

IIGS

Zajęcia odwołane

   

8

IIIGS

Zajęcia odwołane

   

 

 

 

Data22.05.2018

Za prof. M. Bury

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

       

4

       

5…

       

7

IIGS

Zajęcia odwołane

   

..9

       

 

 

 

Data22.05.2018

Za prof. P. Franek

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

IIGS

Zajęcia chł.odwołane

   

2

IIGS

Zajęcia chł.odwołane

   

3

IIIGS

J.Kot-Bryła

z

 

4

IIIGS

J.Kot-Bryła

z

 

5

       

7,8

       

9

       

 

 

 

Data:22.05.2018

Za prof. A.Gieryluk

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

IB

B.Radomska

z

 

4

IC

Ł.Ryniak

z

 

5

IIB

M.Jarczewska-Podejma

Łącz.z NI

 

6

IIAC

IIC - zajęcia odwołane,IIA-D.Domański

   

7

       

8

       

9

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa

Data:23.05.2018

Za prof.A.Gieryluk

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

IC

Ks.P.Brągiel

Za lekcje7

 

3

NI

Zajęcia odwołane

   

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

 

 

Data:23.05.2018

Za prof.M.Grzeszek

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

IIB

Zajęcia odwołane

   

2

IC

Ks.P.Brągiel

Za lekcje7

 

3

IC

G.Mielech(całość)

   

4

NI

Zajęcia odwołane

   

5

NI

Zajęcia odwołane

   

6

IA

G.Mielech(całość)

   

7

IA

W.Helwing(całość)

   

8

       

9

       

 

 

Data:23.05.2018

Za prof.M.Bury

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

IIGS

IIGS

K.Ziemba,M.Lach

Za lekcje9

8

       

9

       

 

 

Data:23.04.2018

Za prof.M.Hutna-Szukalska

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

       

4

IC

A.Jarczewska-Szlęk

Łącz. z NI

 

5

IC

G.Mielech

z

 

6

IIB

M.Jarczewska-Podejma

Łącz. z NI

 

7

IIGS

K.Ziemba,M.Lach

Za lekcje9

 

8

       

9

       

 

Data:23.04.2018

Za prof.I.Domańska

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

NI

Zajęcia odwołane

   

3

NI

Zajęcia odwołane

   

4

IC

A.Jarczewska-Szlęk

Łącz. z NI

 

5

IC

G.Mielech

z

 

6

IIB

M.Jarczewska-Podejma

Łącz. z NI

 

7

       

8

       

9