Plan zastępstw

Środa

Data: 27.03.2019

Za prof. K.Ziemba

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

       

4

       

5

IIIGS

M.Lach(całość)

   

6

IIIGS

M.Lach(całość)

   

7

IA

M.Lach(łączenie)

   

8

IIA

Zajęcia chł.odwołane

   

9

IIA

Zajęcia chł.odwołane

   

 

Data: 27.03.2019

Za prof. D.Domański

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

IIB

B.Zajączkowska-Kaim

z

 

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

 

 

Data: 27.03.2019

Za prof. J.Dzumla

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

       

3

       

4

IA

A.Czeszek

z

 

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

 

 

 

Data: 27.03.2019

Za prof. G.Mielech

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

       

2

IIC

Zajęcia odwołane

   

3

IBC

A.Gieryluk(całość)

   

4

NI

Zajęcia odwołane

   

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

Data: 27.03.2019

Za prof. M.Lach

lekcja

klasa

z nauczycielem

uwagi

podpis

1

IIIB

Zajęcia odwołane

   

2

IIIB

Zajęcia odwołane

   

3

IIIA

Ł.Ryniak(całość)

   

4

IIIA

Ł.Ryniak(całość)

   

5

       

6

       

7

       

8

       

9