Zdawalnośc egzaminów maturalnych w naszej szkole jest na wysokim poziomie

Mamy powód do dużej radości, niemal wszyscy tegoroczni maturzyści zdali maturę. Zdawalność egzaminu maturalnego w naszej szkole wynosi w tym roku 99%, podczas gdy średnia w kraju wynosi 79,5% (dla liceów ogólnokształcących 85,2%). Mamy nadzieję że po sierpniowej poprawce wszyscy tegoroczni absolwenci będą posiadaczami świadectwa maturalnego.
Możemy się również pochwalić dobrymi wynikami  z większości przedmiotów.  Średni wynik  procentowy osiągnięty przez naszych Maturzystów jest wyższy od średniego wyniku w województwie, okręgu i kraju.

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu