Numer rachunku bankowego

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI w Opolu:

60 1320 1999 7900 0923 2000 0001