DZIEŃ OTWARTY - 26 kwietnia 2019r. godz. 10.00-14.00

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA NA STRONIE:   https://opolskie.edu.com.pl/kandydat   

 

Dokumenty rekrutacyjne na rok szk. 2019/20

 
dla absolwentów szkół podstawowych

strzalka 

    

dla absolwentów gimnazjów

strzalka 

regulamin postępowania rekrutacyjnego w PLO VI      regulamin postępowania rekrutacyjnego w PLO VI
deklaracja przystąpienia do testów sprawnościowych do klasy sportowej   deklaracja przystąpienia do testów sprawnościowych do klasy sportowej
wniosek o przyjęcie do klasy sportowej   wniosek o przyjęcie do klasy sportowej
terminarz oraz kierunki kształcenia i przedmioty punktowane w poszczególnych klasach   terminarz oraz kierunki kształcenia i przedmioty punktowane w poszczególnych klasach
Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty

Uwag: 23 maja 2019r. godz. 16.00 na stadionie lekkoatletycznym dla wszystkich kandydatów do klasy sportowo-lekkoatletycznej z elementami fizjoterapii odbędą się testy sprawności fizycznej. Uczniowie Ci powinni złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do testów oraz wniosek o przyjęcie do tej klasy.Profile klas:

 wszystkie wymienione niżej profile klas obowiązują zarówno dla absolwentów szkół podstawowych jak i gimnazjów (osobne oddziały)

klasa sportowa - lekkoatletyczna z elementami fizjoterapii

 Plakat IA druk

klasa społeczno - prawna integracyjna

Plakat IB druk

klasa medyczno-informatyczna z elementami ratownictwa /e-sportu

Plakat IC druk