Rekrutacja

 

Pod kierunkiem doświadczonych w pracy w liceum nauczycieli dobrze przygotujesz się do matury!!! Prezentacja szkoły.

Wyniki testu sprawności fizycznej - lista osób zakwalifikowanych.

Zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty: zarządzenie nr 6, zarządzenie nr 11

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA NA STRONIE: https://opolskie.edu.com.pl/kandydat  

 

Dokumenty rekrutacyjne: 

regulamin postępowania rekrutacyjnego w PLO VI deklaracja przystąpienia do testów sprawnościowych wniosek o przyjęcie do klasy sportowej

kierunki kształcenia i przedmioty punktowane w poszczególnych klasach oraz terminarz

Informacja dla kandydatów do klasy sportowej z elementami przygotowania motorycznego i treningu funkcjonalnego:
od 24 kwietnia 2017r. należy pobrać wniosek o przyjęcie do w/w klasy oraz deklarację przystąpienia do próby sprawności fizycznej
do 12 maja 2017r.- należy złożyć podanie (wniosek oraz deklarację) w sekretariacie szkoły
Termin testów sprawnościowych: 17 maja 2017 o godz. 16.00 sala gimnastyczna PLO VI
Drugi termin (rezerwowy), dla osób które nie wzięły udziału w dniu 17 maja to – 25 maja 2017 godz. 16.00 – sala gimnastyczna PLO VI

Zobacz profile klas

 • profil sportowy

  dokumentKlasa sportowa z elementami przygotowania motorycznego i treningu funkcjonalnego.

 • profil biologiczno-chemiczny

  dokumentKlasa o profilu biologiczno-chemicznym z elementami ratownictwa medycznego.

 • profil językowo-informatyczny 

  dokumentKlasa językowo-informatyczna z elementami e-sportu.

 • profil humanistyczny 

  dokumentKlasa humanistyczna z elementami prawa - integracyjna.