O nas

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI w Opolu.

Historia naszego istnienia wśród opolskich szkół sięga już niemalże 25 lat! Warto wspomnieć o początkach i mówić o ludziach, którzy w tym uczestniczyli. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI zostało powołane przez Urząd Miasta w Opolu w 1994 roku. Pierwszą siedzibę placówka znalazła przy ulicy mjra Hubala nr 2, nosząc wówczas nazwę Zespołu Szkół Ogólnokształcących, do którego należała także Szkoła Podstawowa nr 5. Po rozwiązaniu Zespołu do życia powołano VI Liceum Ogólnokształcące. Przez krótki czas VI LO było VII LO, aż wreszcie 1 września 2002 roku przekształcono je na Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI w Opolu. Od tego czasu szkoła mieści się przy ulicy Szarych Szeregów 1 w Opolu.

W latach 1994-2008 nasza szkoła nie miała swojego patrona. W 2008 roku uroczyście dopełnialiśmy formalności i wybór patrona PLO Nr VI stał się faktem. Generał Leopold Okulicki "Niedźwiadek" stał się znakiem społeczności szóstego liceum - wraz z całą historią niezwykle trudnego okresu starań o los wolnej Polski.

 

Dyrektorzy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI w Opolu:

1994-1995 mgr Danuta Humeniuk

1995-2007 mgr Alicja Krawczyk

2007-2017 mgr Piotr Szafors

od 2017 mgr Dariusz Domański

 

Wicedyrektorzy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI w Opolu:

1994-1995 mgr Alicja Krawczyk

1995- 2004 mgr Sylwia Błaszczyk

2004-2007 mgr Elżbieta Krasoń

2007-2012 mgr Hanna Marcinów i mgr Dariusz Domański

2012-2017 mgr Dariusz Domański

od 2017 mgr Hanna Marcinów

 

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI w Opolu to:

 • Najlepsza szkoła ponadgimnazjalna we współzawodnictwie sportowym w województwie opolskim,
 • jedyna szkoła ponadgimnazjalna tworząca klasy integracyjne,
 • prawie ćwierć wieku doświadczenia,
 • zdawalność matury na wysokim poziomie,
 • uczestnictwo w projektach unijnych,
 • sąsiedztwo Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków,
 • bardzo duża sala/hala gimnastyczna,
 • stołówka szkolna,
 • wykwalifikowana kadra,
 • kameralna szkoła, w której nauczyciele znają swoich uczniów,
 • szkoła, w której uczniowie czują się bezpieczni.

 

Absolwent Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI w Opolu:

 • jest odpowiedzialny za własny rozwój i potrafi zaplanować swoją przyszłość,
 • potrafi samodzielnie zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę korzystając z nowoczesnych źródeł informacji,
 • poprawnie posługuje się językiem ojczystym oraz co najmniej jednym językiem obcym,
 • jest otwarty i tolerancyjny, szanuje drugiego człowieka, akceptuje różnorodność postaw i poglądów, jest pełen empatii,
 • promuje zdrowy tryb życia, jest aktywny fizycznie, dba o otaczające środowisko,
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, korzysta z dóbr kultury i uczestniczy w życiu kulturalnym,
 • zna historię, kulturę oraz tradycje swojego miasta, regionu, kraju,
 • ma świadomość potrzeby współpracy i integracji z innymi narodami, przy zachowaniu własnej tożsamości i odrębności narodowej,
 • jest dojrzały i asertywny – potrafi dokonywać dobrych wyborów i umie bronić swojego stanowiska.

 

Matura w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI w Opolu:

 • Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat matury nie zdało 39 uczniów spośród 1224 przystępujących.
 • Świadectwo maturalne otrzymało 1185 uczniów.
 • Zdawalność matury w naszej szkole w latach 2008 – 2017 (dziesięć matur) to 97%.