EUREKA

Mamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego EUREKA. Jonatan Busławski uzyskał bardzo dobry wynik. W skali kraju zajął 16 miejsce. Jonatan jest dopiero w pierwszej klasie, zatem rozbudził nasze nadzieje na kolejne lata.
BRAWA dla Jonatana !!!

Finalistki konkursu

Brawa dla Wiktorii Hołowacz, Wiktorii Kisteli, Iwony Skowronek oraz Jessicy Rzyszki !!! Dziewczyny zdobyły tytuł finalistek IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, organizowanego przez Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Juris Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

jr wh wk

 

Rozdanie świadectw - 26 czerwca 2020.

Szanowni Państwo,

Za nami bardzo dziwny i nietypowy rok szkolny. Niestety nie możemy się wszyscy spotkać w auli szkoły na uroczystym jego zakończeniu. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy uzyskali świadectwa promocji do następnej klasy, szczególnie tym, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem.

Przed nami wakacje. Odpoczywajcie i nabierajcie siły na nowy rok szkolny. Do zobaczenia we wrześniu (mam nadzieję!)

Z pozdrowieniami – Dariusz Domański, dyrektor PLO nr VI w Opolu.

Rozdanie świadectw – 26 czerwca 2020r.

Sala 128

Sala 135

Sala 131

klasa IA

klasa IB

klasa IC

godzina

Uczniowie z numerami

godzina

Uczniowie z numerami

godzina

Uczniowie z numerami

 

10:00 – 10:30

1-13

10:00 – 10:30

1-10

10:00 – 10:30

1-12

 

10:30 – 11:00

14-26

10:30 – 11:00

11-20

10:30 – 11:00

13-23

 

11:00 - DEZYNFEKCJA SAL

klasa IAg

klasa IBg

klasa ICg

godzina

Uczniowie z numerami

godzina

Uczniowie z numerami

godzina

Uczniowie z numerami

 

11:15 – 11:45

1-15

11:15 – 11:45

1-10

11:15 – 11:45

1-16

 

11:45 – 12:15

16-31

11:45 – 12:15

11-20

11:45 – 12:15

17-32

 

12:15 - DEZYNFEKCJA SAL

klasa IIA

klasa IIB

klasa IIC

godzina

Uczniowie z numerami

godzina

Uczniowie z numerami

godzina

Uczniowie z numerami

 

12:30 – 13:00

1-10

12:30 – 13:00

1-10

12:30 – 13:00

1-12

 

13:00 – 13:30

11-20

13:00 – 13:30

 

13:00 – 13:30

13-24

 
  • Bardzo prosimy o przestrzeganie harmonogramu.
  • Pamiętaj o zasłanianiu ust i nosa oraz o dystansie społecznym.
  • Zdezynfekuj ręce.
  • Po odebraniu świadectwa niezwłocznie należy opuścić budynek szkoły.
  • Jeśli źle się czujesz - nie przychodź do szkoły. Twoje świadectwo będzie do odbioru w sekretariacie w terminie późniejszym.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br

Szanowni Państwo,

do 26 czerwca br. przedłużyliśmy kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

W rozporządzeniu MEN podaliśmy 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

W załączeniu przekazuję regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim nauczycielom z Państwa placówki oraz poinformowanie rodziców o planowanej organizacji roku szkolnego.

Z poważaniem

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1.      Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – komunikat MEN

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.