Rekrutacja - klasy

Sprawdź, jakie klasy pierwsze proponujemy w roku szkolnym 2020/2021


plakat 2020 3 plakat 2020 4plakat 2020 1 plakat 2020 2

Ulotka LOVI wzor 1 1 Ulotka LOVI wzor 2 1

Ulotka LOVI wzor 1 2

Zajęcia od 25 marca

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie.

Od 25.03.2020r. praca naszej szkoły będzie wyglądała nieco inaczej niż w ostatnich dniach. Został zmieniony plan zajęć, który jest udostępniony na stronie internetowej PLO nr VI.

Będziemy pracować wykorzystując następujące formy kontaktu:
- e-dziennik,
- lekcje on-line za pomocą różnych komunikatorów (możliwe w godzinach ujętych w planie lekcji),
- nagrywanie filmów i udostępnianie ich uczniom,
- praca na platformach edukacyjnych np. google classroom, oxford, pi-stacje i inne,
- zamieszczanie zadań, projektów itd na grupach tworzonych w mediach społecznościowych (messenger, fb, whatsapp itd),
- praca z wykorzystanie materiałów udostępnianych on-line: e-podręczniki, OKE itd.
- korespondencja mailowa
i inne.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy swoją postawą wspierają działania szkoły, dziękuję tym uczniom, którzy pracują sumiennie. Są niestety i tacy, którzy ten czas potraktowali, jak czas ferii. Od 25.03.2020r. w dzienniku elektronicznym pojawią się oceny bieżące za Waszą pracę.Mam nadzieję, że nasze wspólne zaangażowanie pozwoli na realizację podstawy programowej. Sytuacja jest absolutnie wyjątkowa i dlatego proszę wszystkich (Uczniów, Rodziców, Nauczycieli) o duże zrozumienie. Uczniów proszę o systematyczność i rzetelne wykonywanie powierzonych Wam zadań, Rodziców o wspieranie swoich dzieci i zrozumienie trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się szkoła, Nauczycieli o empatię i wyrozumiałość.

Szczegóły dotyczące oceniania znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły.

W razie wątpliwości, zaistniałych problemów związanych ze zdalnym nauczaniem, sugestii proszę o kontakt z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem i dyrekcją szkoły.

Życzę dużo zdrowia, wytrwałości i pozdrawiam - Z poważaniem - Dariusz Domański, dyrektor PLO nr VI w Opolu.

Plan lekcji od 25 marca

Od 25 marca 2020 zmieniamy plan zdalnych lekcji prowadzonych z wykorzystaniem internetu. Sprawdźcie w jakich godzinach teraz będą prowadzone lekcje na żywo, lub w jakich godzinach możecie kontaktować się z nauczycielami. Oczywiście zadania nie wymagające bezpośredniego kontaktu nauczyciel-uczeń, mogąbyć przesyłane w dowolnych terminach, poza tym planem. 
O sposobie prowadzenia lekcji z przedmiotu decyduje nauczyciel danego przedmiotu.

Sprawdź plan 

Procedury pracy zdalnej

Ogólne procedury zdalnej pracy z uczniem
w dniach 16.03 do 25.03.2020
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VI

 1. Formy komunikacji:
  • Wysyłanie ze skrzynki służbowej e-mail do uczniów (również przez e-dziennik);
  • Wysyłanie materiałów na grupy utworzone przez uczniów
  • Korzystanie z portali społecznościowych (Messenger);
  • Internetowe platformy edukacyjne (gogle classroom, padlet, itp.) w tym również te stworzone przez wydawnictwa np.: Oxford University Press
  • Linki do materiałów uzupełniających;
  • Spotkania na Skype;
 2. Metody pracy z uczniem – samodzielna praca uczniów w domu, czytanie zadanych tekstów, wykonywanie ćwiczeń i poleceń, oglądanie ekranizacji lektur, spektakli teatralnych, sporządzenie notatek, kart pracy, wypełnianie arkuszy maturalnych przez maturzystów, quizy…
 3. Częstotliwość wysyłania materiałów – 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od liczby godzin danego przedmiotu.
 4. Weryfikacja przesłanych informacji zwrotnych – raz w tygodniu.
 5. Możliwość oceniania przesłanych przez uczniów zadań.
 6. Zapis tematów w dzienniku elektronicznym – raz dziennie, bez oznaczania frekwencji.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole prowadzimy kontrolę części prac uczniów, natomiast po przywróceniu normalnej pracy szkoły nauczyciele dokonają weryfikacji całościowej i oceny pracy ucznia.

Procedura wchodzi w życie z dniem 16.03.2020

Dyrektor PLO VI
Dariusz Domański

 

Dzień otwarty

Zapraszamy na Dzień otwarty do naszego liceum, który odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020r.

XIV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

W dniu 25.02.2020 r. odbył się w Opolu XIV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy razem”. Uczennica klasy 1bg Publicznego Liceum nr VI w Opolu Anastasiia Stafiichuk wyśpiewała I miejsce wykonaniem piosenki w języku ukraińskim. Anastasiia doskonale zaprezentowała się na festiwalowej scenie dostarczając słuchaczom niezapomnianych wrażeń.

Gratuluję – Aldona Król

anastasiia2