Bardzo prosimy o cierpliwość - w tym miejscu niebawem pojawią się dokumenty rekrutacyjne na rok 2021/2022

Jednak już teraz możecie przeczytać o naszych planach i obejrzeć film profil

W tym roku zmieniamy się dla WAS, odchodzimy od wszystkiego, co standardowe i nieelastyczne. Otwieramy dwie klasy ogólne – tylko na pozór ogólne.

To TY decydujesz, czego chcesz się uczyć, wybierasz SAM swoje rozszerzenia – masz aż 48 możliwości. Tu możesz realizować swoje pasje i tworzyć niekonwencjonalne połącznia. Chcesz realizować rozszerzenie z matematyki, j. polskiego i j. niemieckiego - proszę bardzo, ta klasa daje takie możliwości. Możesz wybierać spośród takich przedmiotów jak: matematyka, polski, biologia, WOS, chemia, geografia, historia, informatyka, języki obce i łączyć je w dowolny sposób. Jeśli jednak po roku uznasz, że to nie to – nie ma sprawy, możesz zmienić swój wybór. Elastyczność w planowaniu rozkładu zajęć klasy pierwszej spowoduje mało materiału do nadrobienia. Nowatorskie podejście do profili wywołała dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie oraz nasze długoletnie doświadczenie i obserwacja młodych ludzi. Idziemy w kierunku szkół „zachodnich” i amerykańskich, gdzie uczniowie mogą decydować, czego chcą się uczyć. Dzisiejszy świat wymaga niestandardowych rozwiązań i my budujemy taką szkołę!

Oprócz dwóch klas nowatorskich mamy również w ofercie klasę integracyjną. Od lat uczymy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z naszą doświadczoną kadrą współpracuje zespół nauczycieli wspomagających, wspierających rozwój uczniów. Jest to klasa ogólnodostępna o profilu humanistycznym z elementami prawa oraz warsztatami psychologicznymi i warsztatami mediacji rówieśniczych. Każdy z takimi zainteresowaniami odnajdzie się w tej kameralnej klasie, w której liczba uczniów nie może przekraczać 20 osób z pełnym podziałem na grupy. Integracja nie przeszkadza w „normalnym” funkcjonowaniu tej klasy, a mianowicie wyjścia, wycieczki, warsztaty, spotkania są realizowane jak w każdej innej.

Każdy uczeń, niezależnie od klasy może wybierać spośród trzech języków: angielski, niemiecki oraz rosyjski.

IA - profil ogólnokształcący z możliwością indywidualnego wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym i języków obcych;

IB - profil ogólnokształcący z możliwością indywidualnego wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym i języków obcych;

IC - profil humanistyczno-prawny z warsztatami psychologicznymi i warsztatami mediacji rówieśniczych.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pdf ikonka

pdf ikonka

 


Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych

 


Zarządzenie nr 1 OKO z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 pdf ikonka

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 OKO z dnia 28 stycznia 2020 r. - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego pdf ikonka

 


Zarządzenie nr 6 OKO z dnia 26 lutego 2020r. - Wykaz olimpiad i konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w rekrutacji pdf ikonka

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego w PLO VI w Opolu pdf ikonka

 

Terminarz oraz kierunki kształcenia i przedmioty punktowane w poszczególnych klasach

pdf ikonka

Deklaracja przystąpienia do testów sprawnościowych do klas sportowych pdf ikonka

 

Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej pdf ikonka

 

Wytyczne do testu sprawności opracowane na podstawie warunków ustalonych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki pdf ikonka