Dokumenty rekrutacyjne na rok szk. 2020/2021

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pdf ikonka

pdf ikonka

 


Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych

 


Zarządzenie nr 1 OKO z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 pdf ikonka

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 OKO z dnia 28 stycznia 2020 r. - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego pdf ikonka

 


Zarządzenie nr 6 OKO z dnia 26 lutego 2020r. - Wykaz olimpiad i konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w rekrutacji pdf ikonka

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego w PLO VI w Opolu pdf ikonka

 

Terminarz oraz kierunki kształcenia i przedmioty punktowane w poszczególnych klasach

pdf ikonka

Deklaracja przystąpienia do testów sprawnościowych do klas sportowych pdf ikonka

 

Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej pdf ikonka

 

Wytyczne do testu sprawności opracowane na podstawie warunków ustalonych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki pdf ikonka