Wykształcona kadra pedagogiczna, to podstawa sukcesu szkoły. Kadrę pedagogiczną naszej szkoły  stanowią kreatywni nauczyciele, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z młodzieżą licealną, zaangażowaniu oraz wykształceniu pedagogicznemu zapewniają ciepłą i profesjonalną opiekę metodologiczną nad młodzieżą.

Izabela Kukla-Naskręt

Nauczyciel historii

Beata Kluge

Bibliotekarz

Joanna Dzumla

Nauczyciel biologii. Egzaminator maturalny.

Anita Teuchman-Kandut

Nauczyciel języka polskiego

Romana Kwiecińska

Nauczyciel języka polskiego. Egzaminator maturalny.

Łukasz Ryniak

Nauczyciel wychowania fizycznego, dietetyki, edukacji dla bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego

Anna Surowiec

Nauczyciel matematyki

KRZYSZTOF ZIEMBA

Nauczyciel wychowania fizycznego

Urszula Botor

Nauczyciel matematyki. Egzaminator i weryfikator maturalny. 

Barbara Sabat

Nauczyciel historii i historii i społeczeństwa

EWA PRAJS

Nauczyciel chemii i geografii 

Agata Czeszek

Nauczyciel matematyki

Teresa Stanisz-Cyrys

Nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

AGNIESZKA GIERYLUK

Nauczyciel języka rosyjskiego i niemieckiego. Egzaminator maturalny.

Anna Jarczewska-Szlęk

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze. Egzaminator maturalny.

Justyna Michoń

Nauczyciel języka polskiego

MONIKA HUTNA-SZUKALSKA

Nauczyciel języka angielskiego. Egzaminator maturalny.

Agata Herman

Nauczyciel języka angielskiego. Egzaminator maturalny.

Wioletta Helwing

Nauczyciel języka niemieckiego.

AGNIESZKA WIERZBICKA

Nauczyciel języka angielskiego

Izabela Domańska

Nauczyciel języka angielskiego i matematyki. Egzaminator maturalny z języka angielskiego i matematyki.

Anna Rajchel

Nauczyciel podstaw prawa. Doradca zawodowy.

NATASZA MARKOWIAK

Nauczyciel języka angielskiego

Beata Zajączkowska-Kaim

Nauczyciel języka polskiego. Egzaminator maturalny.

Agnieszka Borcuch

Nauczyciel przedsiębiorczości.

Ewa Mitoraj

Psycholog szkolny

Dariusz Domański

Dyrektor szkoły. Nauczyciel matematyki. Egzaminator i weryfikator maturalny. Prowadzi zajęcia przygotowujące do matury na Uniwersytecie Opolskim.

Grażyna Rebot

Nauczyciel języka niemieckiego, egzaminator maturalny

Renata Figura

Nauczyciel wspomagający, rewalidacja

Barbara Materka

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminator maturalny z historii i WOS. Mediator.

Ewa Białek

Nauczyciel języka angielskiego

Violetta Pakosz

Nauczyciel wychowania fizycznego

Jakub Marcinów

Nauczyciel wychowania fizycznego

Grzegorz Sumisławski

Nauczyciel języka polskiego.

Hanna Marcinów

Wicedyrektor szkoły. Nauczyciel wychowania fizycznego.

Małgorzata Jarczewska-Podejma

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze. Egzaminator maturalny.

Magdalena Lach

Nauczyciel wychowania fizycznego dietetyki i fizjoterapii, trener LA

Joanna Korf-Jurczyńska

Nauczyciel biologii i chemii. Egzaminator maturalny.