Projekt UE

W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Opolu rozpoczynamy nowy projekt:
" LICEALISTA NA RYNKU PRACY - ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ LICEALNYCH MIASTA OPOLA"
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Agnieszką Borcuch

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie