Numer rachunku bankowego

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI w Opolu:

57116022020000000473919274  - nowy numer od września 2020r.

Bank Millenium