Procedury pracy zdalnej

Ogólne procedury zdalnej pracy z uczniem
w dniach 16.03 do 25.03.2020
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VI

 1. Formy komunikacji:
  • Wysyłanie ze skrzynki służbowej e-mail do uczniów (również przez e-dziennik);
  • Wysyłanie materiałów na grupy utworzone przez uczniów
  • Korzystanie z portali społecznościowych (Messenger);
  • Internetowe platformy edukacyjne (gogle classroom, padlet, itp.) w tym również te stworzone przez wydawnictwa np.: Oxford University Press
  • Linki do materiałów uzupełniających;
  • Spotkania na Skype;
 2. Metody pracy z uczniem – samodzielna praca uczniów w domu, czytanie zadanych tekstów, wykonywanie ćwiczeń i poleceń, oglądanie ekranizacji lektur, spektakli teatralnych, sporządzenie notatek, kart pracy, wypełnianie arkuszy maturalnych przez maturzystów, quizy…
 3. Częstotliwość wysyłania materiałów – 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od liczby godzin danego przedmiotu.
 4. Weryfikacja przesłanych informacji zwrotnych – raz w tygodniu.
 5. Możliwość oceniania przesłanych przez uczniów zadań.
 6. Zapis tematów w dzienniku elektronicznym – raz dziennie, bez oznaczania frekwencji.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole prowadzimy kontrolę części prac uczniów, natomiast po przywróceniu normalnej pracy szkoły nauczyciele dokonają weryfikacji całościowej i oceny pracy ucznia.

Procedura wchodzi w życie z dniem 16.03.2020

Dyrektor PLO VI
Dariusz Domański