Kilka projektów już za nami. Nasi nauczyciele i uczniowie pracowali wspólnie ze szkołami ze Szwecji, Czech, Turcji, Austrii i Włoch. Ostatni nasz duży projekt to kooperacja czterch państw - Danii, Niemiec, Hiszpanii i Polski.

W ramach projekut realizowane są różne zadania.

Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola.

Projekt unijny Erasmus+, pomiędzy czterema szkołami partnerskimi z Danii, Niemiec, Hiszpanii i Polski,  o tematyce ekologicznej pt.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu.

Projekt "Szóstka w Europie" w PLO Nr VI w Opolu daje szkole wielką szansę podniesienia jakości kształcenia i nadania procesowi edukacji europejskiego wymiaru.