Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 nasza placówka nie pośredniczy pomiędzy rodzicem a firmą ubezpieczeniową w zawieraniu umów ubezpieczenia w zakresie NNW. Poniżej przedstawiamy oferty firm ubezpieczeniowych. Aby ubezpieczyć dziecko należy wejść na jedną z poniższych stron i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

  1. PZU: Oferta NNW, OWU PZU NNW
  2. Tomasz Majewski: Oferta NNW
  3. POL Brokers: Oferta
  4. AVIVA: OWU OC, OWU Twoje dziecko, Ulotka OC, Ulotka Twoje dziecko
  5. Beata Jóźwiak: Oferta NNW, Oferta Edu Plus, Ulotka NNW
  6. Michał Bielak: Oferta, Ogólne warunki, Postanowienia Odmienne, Tabela uszczerbków
  7. Tomasz Majewski dla pracowników szkoły: Oferta ubezpieczenia grupowego, OWU Hestia Rodzina, Ulotka Opieka Medyczna NAU
  8. Partner: Oferta NNW, OWU NNW, Pismo Przewodnie