Terminarz roku szkolnego 2021/2022 

1 września 2021 - rozpoczęcie roku szkolnego

30 września 2021 – termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

23 grudnia 2021 – 02 stycznia 2022 - zimowa przerwa świąteczna

14 stycznia 2022 – studniówka

24 stycznia 2022 - termin wystawienia ocen śródrocznych

26 stycznia 2022 – rada klasyfikacyjna uczniów klas I-II

28 stycznia 2022 – zakończenie I semestru; rada podsumowująca

28 stycznia 2022 – ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

31.01-13.02.2022 – ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022 - wiosenna przerwa świąteczna

21 kwietnia 2022 - termin wystawienia ocen końcoworocznych i nieklasyfikowań w klasach trzecich

21, 22 kwietnia 2022 - termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

25 kwietnia 2022 - egzaminy klasyfikacyjne (uczniowie klas III)

26 kwietnia 2022 - rada klasyfikacyjna uczniów klas III

29 kwietnia 2022 - zakończenie zajęć w klasach trzecich

13 czerwca 2022 – termin wystawienia ocen końcoworocznych i nieklasyfikowań

13, 14 czerwca 2022 – termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

15 czerwca 2022 – egzaminy klasyfikacyjne

20 czerwca 2022 - rada klasyfikacyjna uczniów klas I-II

23 czerwca 2022 – rada podsumowująca rok szkolny (godz.12:00)

24 czerwca 2022 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    • 15 października 2021 (piątek)
    • 12 listopada 2021 (piątek)
    • 7 stycznia 2022 (piątek)
    • Matury pisemne 4, 5, 6 V 2022 (wolne dla uczniów klas I-II),
    • 17 czerwca 2022 (piątek).

logo czarne