Terminarz roku szkolnego 2023/2024 

4 września 2023 - rozpoczęcie roku szkolnego - godz.8.00

29 września 2023 – termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

23 grudnia 2023 – 01 stycznia 2024 - zimowa przerwa świąteczna

09 stycznia 2024 (wtorek) - termin wystawienia ocen śródrocznych

11 stycznia 2024 (czwartek) godz. 12.00 - rada klasyfikacyjna uczniów klas I - IV

12 stycznia 2024 - zakończenie I semestru, rada podsumowująca godz.12.00

12 stycznia 2024 – studniówka

15.01.2024 - 28.01.2024 - ferie zimowe

07 lutego 2024 - ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

28.03.2024 - 02.04 2024 - wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia 2024 - termin wystawienia ocen rocznych i nieklasyfikowań w klasach czwartych

18, 19 kwietnia 2024 - termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

22 kwietnia 2024  (poniedziałek) - egzaminy klasyfikacyjne (uczniowie klas IV)

23 kwietnia 2024, godz. 14.00 - rada klasyfikacyjna uczniów klas IV

26 kwietnia 2024 - zakończenie zajęć w klasach czwartych

12 czerwca 2024 – termin wystawienia ocen rocznych i nieklasyfikowań

12, 13 czerwca 2024 – termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

14, 17 czerwca 2024 – egzaminy klasyfikacyjne

18 czerwca 2024 (wtorek) godz. 12.00 - rada klasyfikacyjna uczniów klas I-III

20 czerwca 2024 (czwatrek) godz.12.00 – rada podsumowująca rok szkolny 

21 czerwca 2024 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    • 31 października 2023 (wtorek)
    • 2 stycznia 2024 (wtorek)
    • 2 maja 2024 (czwartek)
    • Matury pisemne 6, 7, 8, 9 V 2024 (wolne dla uczniów klas I-III),
    • 31maja 2024 (piątek).

logo czarne