Terminarz roku szkolnego 2022/2023 

1 września 2022 - rozpoczęcie roku szkolnego

30 września 2022 – termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

16 grudnia 2022 - termin wystawienia ocen śródrocznych

19 grudnia 2022 - rada klasyfikacyjna uczniów klas I - IV

21 grudnia 2022 - zakończenie I semestru, rada podsumowująca

23 grudnia 2022 – 01 stycznia 2023 - zimowa przerwa świąteczna

07 lutego 2023 - ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

10 lutego 2023 – studniówka

13. 02.2023 - 26.02.2023 - ferie zimowe

06 - 11 kwietnia 2023 - wiosenna przerwa świąteczna

19 kwietnia 2023 - termin wystawienia ocen końcoworocznych i nieklasyfikowań w klasach czwartych

19, 20 kwietnia 2023 - termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

21 kwietnia 2023 - egzaminy klasyfikacyjne (uczniowie klas IV)

24 kwietnia 2023 - rada klasyfikacyjna uczniów klas IV

28 kwietnia 2023 - zakończenie zajęć w klasach trzecich

13 czerwca 2023 – termin wystawienia ocen końcoworocznych i nieklasyfikowań

13, 14 czerwca 2023 – termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

15, 16 czerwca 2023 – egzaminy klasyfikacyjne

19 czerwca 2023 - rada klasyfikacyjna uczniów klas I-III

22 czerwca 2023 – rada podsumowująca rok szkolny (godz.12:00)

23 czerwca 2023 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    • 31 października 2022 (poniedziałek)
    • 2 stycznia 2023 (poniedziałek)
    • 2 maja 2023 (wtorek)
    • Matury pisemne 4, 5, 8 V 2023 (wolne dla uczniów klas I-III),
    • 9 czerwca 2023 (piątek).

logo czarne