Terminarz roku szkolnego 2020/2021

UWAGA - ZMIANY ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ

 • 1 września 2020 - rozpoczęcie roku szkolnego
 • 30 września 2020 – termin składania wstępnych deklaracji maturalnych
 • 14 grudnia 2020 - termin wystawienia ocen śródrocznych
 • 16 grudnia 2020 – rada klasyfikacyjna uczniów klas I-III
 • 18 grudnia 2020 – zakończenie I semestru; rada podsumowująca
 • 23 grudnia 2020  – 01 stycznia 2021 - zimowa przerwa świąteczna
 • 4 - 17 stycznia - ferie zimowe
 • 8  stycznia 2021 - termin wystawienia ocen śródrocznych
 • 11 stycznia 2021 – rada klasyfikacyjna uczniów klas I-III
 • 15 stycznia 2021 – zakończenie I semestru; rada podsumowująca
 • 18 – 31  stycznia 2021 - ferie zimowe
 • 5 lutego  2021 – ostateczny termin składania deklaracji maturalnych
 • 19 lutego 2021 – studniówka
 • 1 – 6 kwietnia 2021 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 23  kwietnia 2021 - termin wystawienia ocen końcoworocznych i nieklasyfikowań w klasach trzecich
 • 23, 26 kwietnia 2021 - termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe
 • 271  kwietnia 2021 - egzaminy klasyfikacyjne (uczniowie klas III)
 • 28 kwietnia 2021 - rada klasyfikacyjna uczniów klas III
 • 30 kwietnia 2021 - zakończenie zajęć w klasach trzecich
 • 16 czerwca 2021 – termin wystawienia ocen końcoworocznych i nieklasyfikowań
 • 16, 17 czerwca 2021 – termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe
 • 18 czerwca 2021 – egzaminy klasyfikacyjne
 • 21 czerwca 2021 - rada klasyfikacyjna uczniów klas I-II
 • 24 czerwca 2021 – rada podsumowująca rok szkolny (godz.12:00)
 • 25 czerwca 2021 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  • 02 listopada 2020 (poniedziałek)
  • 21, 22 grudnia 2021 (poniedziałek, wtorek)
  • Matury pisemne 4, 5, 6, 7 V 2021  (wolne dla uczniów klas I-II),
  • 4 czerwca 2021 (piątek).

logo czarne