Rada Rodziców Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI w Opolu

ul. Szarych Szergów 1

45-284 Opole

Nr rachunku bankowego:

57 1160 2202 0000 0004 7391 9274 - nowy numer od września 2020r.

Bank Millenium

logo czarne