Wykształcona kadra pedagogiczna, to podstawa sukcesu szkoły.

Kadrę pedagogiczną naszej szkoły stanowią kreatywni nauczyciele, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z młodzieżą licealną, zaangażowaniu oraz wykształceniu pedagogicznemu zapewniają ciepłą i profesjonalną opiekę metodologiczną nad młodzieżą.

logo czarne

 

 

Dyrekcja szkoły:

Dariusz Domański - dyrektor

Monika Hutna-Szukalska - wicedyrektor 

                                                                     Tomasz Dajczak - wicedyrektor

 

 

Grono pedagogiczne:

 

nauczyciele języka polskiego: nauczyciele języków obcych:

Małgorzata Jarczewska-Podejma

Anna Jarczewska-Szlęk

Romana Kwiecińska

Grzegorz Sumisławski

Sylwia Hucaluk-Lasota

Beata Zajączkowska-Kaim

Anna Rajchel 

Anita Kandut-Teuchman

Barbara Rącka

Ewa Białek

Izabela Domańska

Agata Herman

Monika Hutna-Szukalska

Natasza Markowiak

Justyna Damastej

Marlena Dudek

Katarzyna Rusek

                                          Ewelina Nawojska

                                          Anita Ślazyk-Wrożyna

Agnieszka Gieryluk

Wioletta Helwing

Grażyna Rebot

nauczyciele matematyki: nauczyciele biologii, chemii, geografii:

Urszula Botor

Agata Czeszek

Tomasz Dajczak

Dariusz Domański

                                         Joanna Paruszewska

Elżbieta Leszczyńska

                                          Anna Serafin

Elżbieta Guzik

                                         Robert Muszyński

                                         Grzegorz Mińkowski

                                         Grzegorz Rajca

Joanna Dzumla

Joanna Korf-Jurczyńska

Anna Hohol-Kilinkiewicz

Sylwia Urzędowska

Ewa Prajs

Katarzyna Papuszka-Utko

                                          Kinga Głąb

                                          Elżbieta Pytlik

nauczyciele fizyki i informatyki nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:

Małgorzata Grzeszek

                                         Joanna Popiela

                                         Sabina Łobos-Mazur

Waldemar Gralla

Barbara Materka

Barbara Sabat

                                          Nina Pałgan

 

nauczyciele podstaw przedsiębiorczości: nauczyciele religii:
Agnieszka Borcuch

ks. Paweł Kuchta

Bartosz Grabarczyk

nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy lekkiej atletyki:  

  nauczyciele wspomagający pracę w klasach integracyjnych:

Magdalena Lach

Angelika Mikita

Łukasz Ryniak

Jarosław Wolański

Jakub Marcinów

 

Renata Figura

Grzegorz Piątek

Mirela Pisarek

Małgorzata Gosztyła

Dagmara Smereczyńska-Fesdorf

Elżbieta Król

                                         Agnieszka Rossa-Żebranowicz

nauczyciele e-sportu: nauczyciele filizofii:
Mirosław Popiel Olgierd Gwiżdż
pedagog szkolny / pedagog specjalny psycholog szkolny:
Olgierd Gwiżdż / Renata Figura Ewa Mitoraj
doradca zawodowy: bibliotekarz:
Anna Rajchel Barbara Rącka

  

Pracownicy administracji:

Agnieszka Gładysz - sekretarz szkoły

Ilona Kuboń - główny księgowy

Małgorzata Kuczek - specjalista ds. uczniowskich

Wioleta Niemirowska - specjalista ds. administracji

Elżbieta Ruta - starszy referent ds. księgowości

Piotr Gorysz - informatyk

Maria Górska - pomoc nauczyciela

                                                                  Iryna Orysiuk - pomoc nauczyciela

                                                                  Agata Gonsior - pomoc nauczyciela

 25 lecie