Poufność danych medycznych

W celu zachowania zasad poufności danych osobowych, przekazywanie przez rodziców i uczniów dokumentacji medycznej może się odbywać bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej, lub poprzez sekretariat w zamkniętych kopertach, z napisem "do pielęgniarki". Szczegóły listu.