W rytmie równości

Miasto Opole wraz z partnerami - Powiatem nyskim, Gminą Głogówek, Gminą Brzeg oraz Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową rozpoczęło realizację kampanii świadomościowej - W RYTMIE RÓWNOŚCI, która jest częścią projektu: "Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ul. Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - II etap"

Celem kampanii jest wzrost świadomości społecznej na temat włączenia społecznego tj. promocji społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej.
Podnoszenie wiedzy nt. problematyki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym między innymi osób starszych, osób z niepełnosprawnością, ubogich, bezrobotnych oraz zagrożonych patologiami jest niezwykle ważnym elementem tworzenia silnego społeczeństwa obywatelskiego.
W ramach kampanii zaplanowano szereg ciekawych warsztatów tematycznych z udziałem ekspertów.
Do udziału w warsztatach zapraszamy szczególnie młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Warsztaty o wolontariacie (2 X 2019 godz. 16:00 - 18:00) umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu aktywizacji społecznej. Dedykowane są zwłaszcza osobom rozpoczynającym życie zawodowe.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Dla każdego uczestnika warsztatów przewidziane zostały materiały edukacyjne oraz poczęstunek.