Kurs języka czeskiego

Zapraszamy do udziału w projekcie "Zwiększenie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy". Kurs jest bezpłatny, obejmuje 120 godzin nauki. Więcej informacji