Samorząd Uczniowski PLO VI przesyła życzenia całej społeczności szkolnej - wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, dyrekcji,  pracownikom administracji i wszystkim spympatykom naszej szkoły... zobacz film