Samorząd Uczniowski, zorganizował zbiórkę na rzecz "Szansy" - Ośrodka Readaptacji Społecznej w Opolu. Dzisiaj, zostały dostarczone paczki. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i okazane serce♥️

 2 3 4