Klasa 3a i 3c wzięła udział w interaktywnych zajęciach edukacyjnych „Oddychaj świadomie”, podczas których uczniowie mogli obejrzeć szereg doświadczeń oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu biologii, geografii, fizyki i chemii.

Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia: skład powietrza i jego zanieczyszczenia, gazy jako zanieczyszczenia powietrza, akumulacja zanieczyszczeń, czyli gdzie gromadzi się smog, a także ekologiczne źródła energii. Zajęcia bardzo podobały się młodzieży, która aktywnie włączała się w przebieg spotkania i żywo reagowała na pytania.

1m